Social media en onderwijs

Social media en de docent
Hoe kunnen we social media gebruiken in het onderwijs?
Doel: Een interactieve kennismaking met social media. U wordt zich bewust van mogelijkheden, maar ook van do’s en don’ts. Zodat u een eigentijdse en inspirerende leeromgeving creëert, waarin leerlingen leren verstandig en veilig met social media om te gaan.
Aanpak: In twee dagdelen gaan we in groepen van maximaal 12 deelnemers op een interactieve manier aan de slag. Het eerste dagdeel is een verkenning langs social media: welke zijn er, welke gebruik je al en hoe, wat kun je ermee, waar moet je op letten? Het tweede dagdeel is een inspirerende ontdekkingstocht waarop u kennismaakt met mogelijke toepassingen in de klas.
Voor wie: Leerkrachten/docenten
Kosten: € 3.200,- (max. 12 deelnemers)

 

Social media en de docent voor gevorderden
Hoe kunnen we social media gebruiken in het onderwijs?
Doel: U leert hoe social media u kunnen helpen de doelstellingen van een lesprogramma te realiseren. U leert social media op een didactisch verantwoorde manier in te zetten en een uitdagende leeromgeving in te richten, om zo de prestaties en ontwikkeling van leerlingen te optimaliseren.
Aanpak: In een dagdeel gaan we in groepen van maximaal 12 deelnemers op een interactieve manier aan de slag. Hoe doorbreek je de muren van de school? Wat zijn de valkuilen en wat zijn de toepassingsmogelijkheden?
Voor wie: Leerkrachten/docenten
Kosten: € 1.600,- (max. 12 deelnemers)

 

Social media en de school
Brainstormsessie: hoe zetten we social media in om de school te profileren en de reputatie op te bouwen?
Doel: Het formuleren van de kernwaarden en de kernboodschap. Het vaststellen van het profiel. Verzamelen van de verhalen van de school. Dit alles in relatie tot de presentatie en aanwezigheid op social media.
Aanpak: Duur: 4 uur (2-3 personen)
Voor wie: Directies en besturen
Kosten: € 750,- (2-3 personen)

 

Social media en de leerling
Interactieve vaardigheidstraining voor leerlingen (basisschool)
Doel: Kinderen laten ervaren dat online dezelfde gedragsregels gelden als ‘in real life’, zodat social media een leuk en veilig speel- en leerterrein kunnen zijn. En pesterijen worden voorkomen, volwassenen bijtijds om raad worden gevraagd en kinderen begrijpen dat niet alles is wat het lijkt.
Aanpak: Op een interactieve manier, met behulp van spelvormen, leren kinderen hoe ze social media kunnen inzetten en worden ze zich bewust van hoe ze zich moeten gedragen. Ze ontdekken dat online dezelfde gedragsregels gelden als in het echt: onaardige krabbels doen zeer, maar een leuk berichtje maakt blij. Tijdens de dag moeten de leerlingen aandacht genereren en fondsen werven voor het Building on Education programma. Een stichting die zich inzet voor de ontwikkeling van onderwijs en sportactiviteiten in West-Afrika.
Voor wie: Leerlingen primair onderwijs groep 6/7/8
Kosten: € 2.000,-

 

Social media en de ouders
Voorlichtingsavond
Doel: Ouders kennis laten maken met de social media waar hun kinderen mee opgroeien. Welke zijn er? Hoe kunnen ze nagaan wat hun kind ermee doet? Hoe kunnen ze hun kind helpen er veilig mee om te gaan?
Aanpak: In twee uur maken ouders kennis met de social media die kinderen graag gebruiken. Ze krijgen handvatten aangereikt om hun kinderen te begeleiden en tips over het veilig omgaan met social media.
Voor wie: Ouders van basisschoolleerlingen uit groep 6, 7 en 8
Kosten: € 450,-

 

Social media protocol
Samen afspraken maken en vastleggen
Doel: Breed gedragen afspraken over hoe we op de school met social media omgaan, zodat iedereen weet wat wel en niet mag en vervelende incidenten worden voorkomen.
Aanpak: In een dag stellen we samen met alle betrokkenen een protocol op. In sessies met (vertegenwoordigers van) directie, leerlingen, docenten en ouders brengen we in kaart aan welke regels behoefte is en leggen we afspraken vast. Aan het einde van de dag ligt er een protocol met een breed draagvlak.
Voor wie: Directie, leerkrachten, ouders, leerlingen (groep 6, 7 en 8) van de basisschool
Kosten: € 2.500,-

 

Cyberpesten
Wat zijn de vormen, de kenmerken en de gevolgen. Hoe kan je preventief en curatief te werk gaan
Doel: Als school sta je niet machteloos tegenover cyberpesten! Deze training leert digitaal pesten te herkennen geeft instrumenten in handen om het probleem effectief aan te pakken, zowel in de preventieve als curatieve sfeer.
Aanpak: De training heeft een theorie- en praktijkgedeelte. Er wordt in 1 dagdeel onder meer ingegaan op de doelen, rollen, verantwoordelijkheden van directie en docenten en de do’s en don’ts in het omgaan met digitaal pestgedrag. De deelnemers leren wat de No-Blamemethode inhoudt en hoe ze deze effectief kunnen inzetten. Aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden wordt vervolgens gezamenlijk gezocht naar de beste meerzijdige partijdige aanpak.
Voor wie: Leerkrachten/docenten, schooldirectie
Kosten: € 1.600,-